Schildklier Center / Schildrüsen Zentrum

Dr. Wicke is een uitstekend nucleair medisch specialist met meer dan 20 jaar ervaring. Opgeleid in Duitsland in de nucleaire geneeskunde en de radiologie. Nu is hij ook bij het MSC in Nederland werkzaam.

zur deutschsprachigen Seite

ca. 35% van de bevolking heeft een aandoening van de schildklier, meestal niet bekend.

ca 75% van schildklierpatiënten zijn vrouwen.

Bij b.v. depressie, hartklachten, adipositas of zwangershap is een schildklieronderzoek vereist!

De kernwaarde van MSC is een efficiënte en snelle afhandeling van behandeling en diagnose. Hierdoor zijn wachtlijsten geminimaliseerd en gaat u met een duidelijke diagnose en eenduidig behandeladvies naar huis.

In tegenstelling tot de standaard procedure gehanteerd in Nederland, waar het volledige schildklieronderzoek een bezoek aan drie specialisten vereist, t.w. echografie (radioloog), scintigrafie (nucleair geneeskundige) en serologie (endocrinoloog) wordt bij MSC de volledige behandeling door een daarvoor opgeleide specialist uitgevoerd. Verder kunt u ook voor therapiecontroles en second opinions terecht!